november, 2018

03nov7:30 am9:00 amMen's Fellowship Breakfast

04nov10:00 am11:30 amSunday Worship

06nov9:30 am11:00 amLadies Morning Bible Study

06nov5:00 pm5:45 pmSoup Kitchen

07nov6:00 pm7:30 pmWED NIGHTS @ FBJB

10nov7:30 am9:00 amMen's Fellowship Breakfast

11nov10:00 am11:30 amSunday Worship

13nov9:30 am11:00 amLadies Morning Bible Study

13nov5:00 pm5:45 pmSoup Kitchen

14nov6:00 pm7:30 pmWED NIGHTS @ FBJB

17nov7:30 am9:00 amMen's Fellowship Breakfast

18nov10:00 am11:30 amSunday Worship

20nov9:30 am11:00 amLadies Morning Bible Study

20nov5:00 pm5:45 pmSoup Kitchen

21nov6:00 pm7:30 pmWED NIGHTS @ FBJB

24nov7:30 am9:00 amMen's Fellowship Breakfast

25nov10:00 am11:30 amSunday Worship

27nov9:30 am11:00 amLadies Morning Bible Study

27nov5:00 pm5:45 pmSoup Kitchen

28nov6:00 pm7:30 pmWED NIGHTS @ FBJB

X